onsdag 4. desember 2019

Innkalling til årsmøte i Stavanger Innebandyklubb


Til medlemmene i Stavanger Innebandyklubb                                      4. desember 2019, Stavanger
Innkalling til årsmøte i Stavanger Innebandyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Innebandyklubb.
Årsmøtet avholdes den 5. februar 2020 i DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 22. januar til stavangeribk@gmail.com. Vedlagt mal skal brukes (kommer).
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: http://stavangeribk.blogspot.com/
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Stavanger IBK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar