onsdag 5. desember 2018

Innkalling til Årsmøte 2018 i Stavanger Innebandyklubb


Til medlemmene i Stavanger Innebandyklubb

Innkalling til årsmøte i Stavanger Innebandyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Innebandyklubb
Årsmøtet avholdes den 30. januar 2019 i Dnb Arena, Stavanger (inngang på langsiden)
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16. januar 2019 til stavangeribk@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside (stavangeribk.blogspot.com).
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret