tirsdag 9. februar 2016

Årsmøte Stavanger IBK

Til medlemmer i Stavanger IBK

Styret innkaller herved til årsmøte i klubben.
Sted: DnB Arena, Stavanger
Tid: Tirsdag 8.mars kl. 19:00

Se saksliste her.

Saksdokumenter finner du her (oppdatert 8.mars 2016)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte må sendes styret senest 23.februar til per@tjensvoll.net. Fullstendig saksliste med alle saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret