torsdag 2. februar 2017

Årsmøte 2016 Stavanger IBK 

Til medlemmer i Stavanger IBK
Styret innkaller herved til årsmøte i klubben.
Sted: DnB Arena, Stavanger
Tid: tirsdag 21.feb 2017 kl 15-16

Saksliste blir lagt ut her..

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte må sendes styret senest 10.februar til per@tjensvoll.net. Fullstendig saksliste med alle saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret