Min idrett - Klubbadmin - Sportsadmin

Bakgrunn
Stavanger innebandyklubb skal i løpet av 2016 bytte system for medlems registrering. Nå bruker vi Klubbadmin
som er levert av Norges idrettsforbund. Årsaken til at vi har byttet system er krav fra idrettsforbundet om at alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlems database i tråd med forskrift gitt av idrettsstyret. (lovnorm for idrettslag vedtatt av idrettstinget i 2011).

Min idrett
Min idrett er den første delen av systemet. Dette er det enkelte medlems egen profil på nett, og herfra administrere de sitt medlemskap i klubben. Her melder de seg inn og ut, betaler medlems- og treningsavgift, endrer personopplysninger og kan holde oversikt over verv og kompetanse en har i idretten. Når Stavanger innebandyklubb sender ut en faktura for medlems- eller treningsavgift, så må medlemmet logge seg inn i Min idrett for å betale denne. Her kan de velge om de vil betale med vanlig betalingskort (Visa, Mastercard...), med Bypass betalingskort (Tippekort fra Norsk Tipping) eller om de vil laste ned fakturaen i pdf fomat og betale med KID nummer på vanlig måte i sin nettbank. Stavanger innebandyklubb har ikke tilgang til profilene i min idrett, dette er det kun medlemmet selv som har.

Medlemmet logger seg inn
herfra.
Medlemmer som ikke har brukernavn og passord, eller opplever andre problemer, skal ta kontakt med NIF it support.

Klubbadmin

Klubbadmin er den andre delen av systemet. Dette er Stavanger innebandyklubb sitt medlemsregister. Herfra holder vi oversikt over medlemmene og kommunisere med dem via epost, sender ut fakturaer og holder oversikt over innbetalinger, styrer tilgangen til klubbadmin for tillitsvalgte, og vi behandler innmeldinger og utmeldinger fra min idrett. Når en person melder seg inn/ut eller endrer sine personopplysninger i Min idrett, så kommer dette automatisk opp i klubbadmin. I klubbadmin skal alle tillitsvalgte i klubben som har behov for det, få tilgang til den avdelingen/ det laget de har ansvaret for. I utgangspunktet så er dette styremedlemmer og lagledere. Disse kan gå inn å finne kontakt info til spillere på sitt lag, endre info på sine spillere, sende ut epost til alle sine spillere, se hvem som har betalt/ ikke betalt medlems- og treningsavgift, samt behandle innmeldings- og utmeldings søknader. Opplysningene i Klubbadmin er ikke tilgjengelig for noen andre enn de som har fått tilgang til det.


Sportsadmin
Sportsadmin er den tredje delen av systemet. Dette er idrettsforbundets, særforbundenes og idrettskretsenes del av systemet. Her holder de orden kontaktinfo til klubbene, på lisenser, kurspåmeldinger, tillitsvalgte i klubbene, momskompensasjons søknader og resultater fra idretts registreringen. De har ikke tilgang til den enkelte klubbs medlemsregister i ‘Klubbadmin, ei heller til det enkelte medlems profil i Min idrett.

De største endringene for oss
  • Alle de tre delene av systemet og hele norsk idrett bruker den samme medlemsdatabasen. Dette sparer klubben for svært mye arbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar